การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

ที่ POSSIBLE เราให้คำแนะนำในการจัดสรรเงินลงทุนและเลือกลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และเป็นกลางไม่ขึ้นอยู่กับสินค้าของสถาบันการเงินใดการเงินหนึ่งเป็นหลักอีกทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายทั้งใน และต่างประเทศเราพร้อมจะทำให้การลงทุนของลูกค้าทุก ๆ ท่านไปถึงเป้าหมายทางการเงินในทุกๆด้าน  ทั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยเราวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างยาวนานที่เรามี พร้อมไปกับการควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

วางแผนการลงทุนโดยนักวางแผนการเงินCFP®

ความเป็นกลางในการเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

แนะนำการลงทุนเพื่อเป้าหมายระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาว

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินในทุกระดับผลตอบแทนและความเสี่ยง

ควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ลูกค้ารับได้