การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

การวางแผนเกษียณ ที่ POSSIBLE จะช่วยให้ภาพวัยเกษียณในอนาคต เป็นอย่างที่คุณวาดฝันไว้นอกจากนี้เรายังช่วยให้คำปรึกษาการเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายช่วงหลังเกษียณ  ให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตของคุณ

อีกทั้งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและการเตรียมเงินเหล่านี้  ซึ่งแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ Lifestyle ความเสี่ยง ช่วงอายุ เป็นต้น ดังนั้นการวางแผนที่ดีจะทำให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขดังสุภาษิตที่ว่า "ที่สุดแห่งความเสียดาย คือ ตายไปแล้วใช้เงินไม่หมดแต่ที่สุดแห่งความสลด คือใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตาย"

วางแผนเพื่อวัยเกษียณโดยนักวางแผนการเงิน CFP

เกษียณอย่างมีความสุข  ทั้งกายและใจ มีเงินใช้แน่นอนหลังเกษียณ ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไม่พอใช้

ไม่เป็นภาระใครโดยมีการวางแผนเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณแล้ว

มีความเป็นปัจเจกบุคคล เนื่องจาก Lifestyleที่แตกต่างกัน

ทบทวนและติดตามแผนจนกว่าจะถึงเป้าหมายเกษียณรวมถึงมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์

มีความเป็นกลางในการแนะนำการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย