เงินสดสำรองฉุกเฉินสภาพคล่อง กับ COVID -19

วรรณภรณ์ สินาเจริญ ,CFP®

เมื่อพูดถึงเงินสดสำรองฉุกเฉิน  คนส่วนใหญ่ มักคิดว่า เอ๊ะ!!! ทำไมต้องมีเงินก้อนนี้ด้วย เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่ามาเก็บเงินก้อนนี้ไหม? ดังนั้น เรามาดูความหมาย ว่าเงินสดสำรองฉุกเฉิน คือ เงินออมหรือเงินเก็บเพื่อเป็นเงินก้อนไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ยกตัวอย่างเช่น  เจ็บป่วย ตกงาน จนทำให้ไม่มีรายได้เข้ามา เมื่อเจอเหตุการณ์เหล่านี้ เงินก้อนนี้จึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ จึงเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมเราจึงควรเก็บเงินสดสำรองฉุกเฉินก้อนนี้

เงินสดสำรองฉุกเฉินก้อนนี้ ควรมีเท่าไหร่ดีนะ ?
เงินสดสำรองฉุกเฉินควรมีให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อเดือน ซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่า ค่าใช้จ่ายของแต่ละคนต่อเดือนอยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเงินสดสำรองฉุกเฉิน ควรเตรียมไว้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย อย่างน้อย 3ถึง 6 เดือน ตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 20,000 บาทฉะนั้น ควรมีเงินสดสำรองฉุกเฉิน : 20,000 x 6 = 120,000 บาท ค่ะ

ถ้า...เงินสดสำรองฉุกเฉินที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอ จะทำอย่างไรดี?
ในกรณีที่เราเตรียมเงินสดสำรองฉุกเฉินไว้  แต่เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ตกงาน ยาวนานกว่าที่เราคาดไว้ ในกรณีนี้ เราควรทำตารางแจกแจงค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่พวกเงินผ่อนต่อเดือน หรือ ค่าใช้จ่ายผันแปร อาทิ ค่าอาหารค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เพื่อดูว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง ที่เราสามารถประหยัด หรือลดลงได้ โดยเฉพาะในกลุ่มค่าใช้จ่ายผันแปร  ยกตัวอย่างเช่น การลดค่าอาหาร เปลี่ยนจากทานอาหารที่ร้านอาหาร เป็นทำกับข้าวทานเองที่บ้าน หรือลดการชอปปิ้ง ต่างๆลงซึ่งการลดหรือประหยัดสิ่งเหล่านี้ อาจจะทำให้เงินที่เราเก็บไว้ เหลือมากขึ้นและผ่านช่วงเหตุการณ์ฉุกเฉินไปได้  

เก็บเงินสดสำรองฉุกเฉิน  เมื่อไหร่และที่ไหนดี ?
อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเงินสดสำรองฉุกเฉิน จำเป็นต้องใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน แล้วโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์เมื่อไหร่ ดังนั้น เงินก้อนนี้ ควรเก็บเป็นก้อนแรกของชีวิต  จนกว่าจะเพียงพอตามจำนวนค่าใช้จ่ายของแต่ละคน

COVID-19 กับเงินสดสำรองฉุกเฉิน?
สำหรับไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เป็นอีกหนึ่งการระบาดครั้งใหญ่ของโลก  ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอีกทั้งเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบต้องประกาศใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Socialdistancing)  สำหรับประเทศไทย ได้มีการออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคด้วยการออกพรก.ฉุกเฉิน ให้มีคำสั่งปิดห้าง ร้านและบริการหลายส่วน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้แรงงานและบริษัทที่ได้รับผลกระทบ ไม่มีงานทำ และต้องปิดกิจการในที่สุด  

จะเห็นว่า จากเหตุการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เราได้เรียนรู้ความสำคัญของเงินสดสำรองฉุกเฉิน หากไม่มีการเตรียมเงินก้อนนี้ไว้เลย จะส่งผลให้ขาดสภาพคล่อง จนนำไปสู่การกู้ยืม และมีหนี้สิน  รวมถึงสำหรับบางอาชีพ เช่น อาชีพอิสระ ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงจากการตกงาน หรือคนตกงานที่หางานใหม่ยาก อาชีพหรือคนเหล่านี้ ควรเก็บเงินสดสำรองฉุกเฉิน ให้มากขึ้น อาทิ เตรียมเงินก้อนนี้ไว้สำหรับ 12 เดือน หรือ  1 ปี สำหรับลูกค้า ของ Possible ทุกท่าน ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะหากท่านไหน ที่ได้ผ่าน การวางแผนการเงินจากบริษัทของเรา นักวางแผนการเงิน CFP ได้ให้ความสำคัญกับเงินสดสำรองฉุกเฉินเป็นลำดับแรกอยู่แล้วค่ะ

วรรณภรณ์ สินาเจริญ ,CFP®

อ่านบทความอื่นต่อ